Onderzoek

Het onderzoek dat verbonden is aan dit programma bestaat uit het afnemen van 1 vragenlijst.

Het onderzoeksinstrument is de Zürcher Grafomotorik Test. Dit is een test om de grafomotorische vaardigheden bij jonge kinderen vast te leggen. De kinderen moeten een pad volgen waarbij wordt gekeken naar snelheid en nauwkeurigheid. Het is een test die eenvoudig kan worden afgenomen.
Meer info: https://fuerdaskind.ch/akademie/portfolio/zuercher-grafomotorik-test-zgt/

Er zal in elk geval 2x worden gemeten, een 0-meting net voor de start van het programma en een eindmeting  1 week na de laatste les. In een later stadium (na schooljaar 2023-24_ wordt er Indien mogelijk ook nog een nameting verricht, deze zal 6 maanden na het programma worden gedaan bij het kind.