De kenmerken

Kenmerken G-FIPPS:

 

  • Verbeteren van individuele uiting van het psychologisch gereguleerde en de sociale communicatieve vaardigheden van kinderen zichtbaar in hun schrijfvaardigheid. Deze op basis van de al aanwezige grove- en fijn motorische vaardigheden en de sensorische vaardigheden.
  • Schrijfmotoriek en dus de uiting van het bovenstaande wordt gezien als een complexe psychomotorische uitdaging voor kinderen.
  • Er wordt gewerkt binnen een meerdimensionale ontwikkelingsopgave.
  • Kinderen leren fijn-motorische (schrijfvaardigheden) niet alleen door veel aan tafel te oefenen maar vooral in het ervaren in de ruimte.
  • 12 weken lang, 1x per week ongeveer 90 minuten (in delen gesplitst na overleg met leerkracht) het G-Fipps programma volgen leidt tot betere schrijfvaardigheid.

Daarnaast wordt er impliciet aan de sociale vaardigheden gewerkt doordat kinderen in de groep moeten functioneren, in tweetallen opdrachten doen en gezamenlijk het verhaal vormgeven met de docenten.

tekenen 3
Voorbeeld van een oefening tijdens het klassenuur.