Wie zijn wij?

Het programma wordt uitgevoerd door 1e jaars studenten van de opleiding Psychomotorische therapie (PMT). Deze opleiding is verbonden aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zij krijgen elke week les in het programma en voeren het daarna uit op de scholen waar ze stage lopen.

In de opleiding PMT worden studenten opgeleid tot psychomotorisch therapeut waarin aan diverse competenties en leerinhouden wordt gewerkt. Studenten krijgen onder anderen les over de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen, leren observeren en rapporteren en voeren ook bestaande PMT modulen uit.

In het totaal zijn er ongeveer 120 studenten bezig om het programma uit te voeren op veel verschillende scholen.

Het programma wordt begeleid door 4 docenten die allen verbonden zijn aan de opleiding. Daarnaast zijn er nog 4 extra docenten die geen lesgeven aan de studenten maar wel stagebezoeken gaan doen.