G-FIPPS

Welkom op de site gfipps.nl, u vindt hier alle informatie over het G-FIPPS*  programma.

Een nieuw aanbod om de schrijfmotoriek en de sociale communicatieve vaardigheden van kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar een stimulans te geven!

Dit bijzondere programma kijkt niet alleen naar de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek van kinderen maar plaatst dit in het geheel van de fase van ontwikkeling waarin het kind zich bevindt.

Er wordt gewerkt aan de motorische vaardigheden, lichaamsbeeld, beleving, zelfbeeld, sociaal functioneren, spraakontwikkeling en tot slot het ontwikkelen van verbeeldend spel.

Dit alles is geïntegreerd in een 12 weeks programma met als leereffect een significante verbetering in de  fijn-motorische schrijfvaardigheid.

Dit in Zwitserland ontwikkelde programma is onderzocht en bewezen effectief bevonden (Vetter, Amft, Sammann, Kranz, Hättich, & Venetz, 2009). Reden voor de Zwitserse overheid om het G-Fipps programma, gegeven door Psychomotorische therapeuten, te integreren in het reguliere onderwijs als extra stimulans voor het ontwikkelen van schrijfvaardigheid en sociale vaardigheid bij jonge kinderen.

* G-FIPPS staat voor Grafomotorische Förderung in integrativ und präventiv ausgerichteter Psychomotorik.